Skip Menu
SKip to content
SKip to footer

The Korean Society for Parasitology and Tropical Medicine

Korean
  • Home
  • Sitemap
  • Contact us
  • Introduction
  • Award
  • Meeting
  • Publication
  • Online Submission
  • Notice


History

Home > Introduction > History

Past Staff Members

1950' Staff Members
No. Year President Vice-President Auditors Secretary-Treasurer Secretary for Academic affairs Secretary for Task Force
1 1959 Hahn Sim-Suk Lee Young-Choon Kang Hyong-Ryong Seo Byong-Seol Soh Chin- Thack
1960' Staff Members
No. Year President Vice-President Auditors Secretary-Treasurer Secretary for Academic affairs Secretary for Task Force
2 1960 Hahn Sim-Suk Lee Young-Choon Kang Hyong-Ryong Seo Byong-Seol Soh Chin- Thack
3 1961 Lee Young-Choon Cheon Jong-Whee Soh Chin- Thack Chyu Il Lee Keun-Tae
4 1962-3 Cheon Jong-Whee Seo Byong-Seol Chyu Il Soh Chin- Thack Kang Hyong-Ryong
5 1964-5 Seo Byong-Seol Soh Chin-Thack Rim Han-Jong Chu Jung-Kyun Lee Keun-Tae
6 1966-7 Soh Chin-Thack Lee Seong-Kwan Lee Keun-Tae Cho Moo Joon Rim Han-Jong
7 1968-9 Chyu Il Rim Han-Jong Choi Won-Young Loh In-Kyu Kim Chong-Hwan
1970' Staff Members
No. Year President Vice-President Auditors Secretary-Treasurer Secretary for Academic affairs Secretary for Task Force
8 1970-1 Lee Keun-Tae Lee Byong-Wook Kim Chong-Hwan Kim Dong-Chan Hahn Hyung-Joo
9 1972-3 Chu Jung-Kyun Choi Dong-Wik Kim Chong-Hwan Choi Won-Young Hahn Hyung-Joo
10 1974-5 Seo Byong-Seol Rim Han-Jong Park Seung-Ham Lee Byong-Do Choi Won-Young Lee Soon-Hyung Chung Bong-Seok
11 1976-7 Rim Han-Jong Choi Won-Young Kim Dong-Chan Kim Jong-Hwan Lee Joon-Sang Cho Seung-Yull Min Hong-Ki
12 1978-9 Choi Dong-WIk Lee Soon-Hyeong Chang Doo-Hwan Min Hong-Ki Im Kyung-il Cho Seung- Yul Lee Joon-Sang
1980' Staff Members
No. Year President Vice-President Auditors Secretary-Treasurer Secretary for Academic affairs Secretary for Task Force
13 1980-1 Choi Won-Young Kim Dong-Chan Chang Doo-Hwan Im Kyung-il Min Hong-Ki Cho Seung-Yul Lee Joon-Sang
14 1982-3 Lee Soon-Hyeong Chang Doo-Hwan Chun Seh-Kyu Hahn Tae-Woo Min Hong-Ki Cho Seung-Yul Lee Joon-Sang
15 1984-5 MIin Hong-Ki Kim Jong-Hwan Rhee Jae-Gu Song Soo-Bok Min Deuk-Young Cho Seung-Yul Lee Joon-Sang
16 1986-7 Im Kyung-il Rhee Jae-Gu Kim Dong-Chan Lee Joon-Sang Min Deuk-Young Chai Jong-Yil Joo Chong-Yoon
17 1988-9 Cho Seung-Yull Ahn Yung-Kyum Paik Young-Han LEE Joon-Sang Kang Shin-Yong Chai Jong-Yil Joo Kyoung-Hwan
1990' Staff Members
No. Year President Vice-President Auditors Secretary-Treasurer Secretary for Academic affairs Secretary for Task Force
18 1990-1 Paik Young-Han Chung Pyung-Rim Min Deuk-Young Ahn Yung-Kyum Cho You-Jung Chai Jong-Yil Ree Han-Il
19 1992-3 Min Deuk-Young Song Soo-Bok Joo Chong-Yoon Kang Shin-Yong Ahn Myung-hee Hong Sung-Tae Shin Dae-Hwan
20 1994-5 Lee Joon-Sang Kang Shin-Yong Shin Dae-Hwan Chai Jong-Yil Joo Kyoung-Hwan Hong Sung-Tae Cho You-Jung
21 1996-7 Joo Chong-Yoon Kang Shin-Yong Ryang Yong-Suk Chai Jong-Yil Joo Kyoung-Hwan Hong Sung-Tae Chung Dong-Il
22 1998-9 Kang Shin-Yong Chai Jong-Yil Ryang Yong-Suk Yong Tai-Soon Hong Sung-Jong Hong Sung-Tae Kim Soo-Jin
2000' Staff Members
No. Year President Vice-President Auditors Secretary-Treasurer Secretary for Academic affairs Secretary for Task Force
23 2000-1 Chai Jong-Yil Ahn Myoung-Hee Eom Keeseon S. Chung Dong-Il Hong Sung-Jong Choi Min-Ho Yong Tae-Soon
24 2002-3 Joo Kyoung-Hwan Eom Keeseon S. Hong Sung-Jong Sohn Woon-Mok Yong Tai-Soon Ryu Jae-Sook Kho Weon-Kyu
25 2004-5 Ahn Myoung-Hee Sohn Woon-Mok Hong Sung-Jong Kim Dong-Soo Ryu Jae-Sook Choi Min-Ho SHIN Ho-Joon
26 2006-7 Hong Sung-Tae Hong Sung-Jong Ryu Jae-Sook HUH Sun Choi Min-Ho LEE Young-Ha SHIN Ho-Joon
27 2008-9 Ryu Jae-Sook Youn Hee-Jeong Hong Sung-Jong Kim Dong-Soo Shin Myeong-Heon Park Soon-Jung Park Yun-Kyu